Hírek
Kiemelt kép
Gerhard Müller bíboros a római ÉletfórumonMichael Haynes/LifeSiteNews

Megjegyzés: Ez a cikk automatikusan gépi fordításban készült magyarra.

A szerkesztő megjegyzése: A LifeSiteNews újságírói, Maike Hickson és Andreas Wailzer német nyelven készítették az interjút Gerhard Müller bíborossal, és lefordították szavait angolra. 

(LifeSiteNews) - Gerhard Müller bíboros azt mondta, hogy úgy tűnt, mintha a zsinati zsinatot egyes kezdeményezői úgy tervezték volna, hogy egy "bizonyos irányba" haladjon, nevezetesen a női diakónátus és az LMBT-kérdések elfogadása felé. 

A LifeSiteNewsnak adott exkluzív interjúban Müller kifejtette, hogyan látja a zsinatot, amelyen résztvevőként vett részt. 

Müller szerint "az embernek inkább az volt a benyomása, hogy mindent egy bizonyos irányba tereltek, mert a meghívott résztvevők közül - a püspöki konferenciák által megválasztottak mellett... - szándékosan olyan embereket választottak ki, akik valamilyen módon közel állnak az LMBT-hez, akik a nők diakónusát támogatják, vagy akik azt mondják, hogy a laikusokat is be kell vonni a 'vezetésbe', a 'hatalomba'".

A szervezők azonban hivatalosan tagadták, hogy a zsinatot ilyen módon tervezték volna - jegyezte meg Müller. 

"Tehát ezek a témák, amelyeket a német zsinaton kiemeltek, a nemzetközi előzetes megbeszéléseken is újra és újra felmerültek" - mondta a bíboros. 

OLVASSA EL: "Kezdettől fogva halálra van ítélve": Müller atya a német "zsinati utat" "antikatolikusnak" nevezi. 

A német bíboros szerint ezek a kérdések azon a feltételezésen alapulnak, "hogy az egyház valahogyan régimódi, és haladnia kell a korral, és nekünk aztán ezekkel a mai ideológiákkal kell újjávarázsolnunk az egyházat". 

Müller hangsúlyozta, hogy a hierarchiában sokan képtelenek megérteni, hogy a zsinat egyes támogatói mögött álló ideológia célja a házasság és a család aláásása a "lelkipásztorkodás" ürügyén. 

 "Kevesen [vannak] képesek elemezni, hogy itt nem arról van szó, hogy az egyéneket lelkipásztorilag kísérik, hanem valójában arról, hogy keresztényellenes módon, ideológiailag tönkreteszik a családot, tönkreteszik a házasságot" - mondta Müller a LifeSiteNews-nak. "Mert ha relativizáljuk és minden lehetséges egyesülést házasságnak nevezünk, akkor mi a házasság? Ha azt mondod, hogy A egyenlő B-vel, akkor mi akkor A? És ez a lényeg." 

A globalista politika vatikáni támogatásával kapcsolatban, például a COVID-válság idején, Müller azt mondta, hogy szerinte sok püspök naiv. Ahelyett, hogy differenciált vitát folytatnának, igyekeznek elkerülni az egyértelmű állásfoglalást vagy a szükséges konfrontációt. 

OLVASSA EL: Müller bíboros: Müller bíboros: Azok a püspökök, akik nem hirdetik a hitet, "elfelejtették létük értelmét". 

"Ahogyan a mi népünk, beleértve sok püspököt is, be van drótozva, a legtöbbjük meglehetősen hiszékeny vagy naiv" - jelentette ki. "Amikor érzelmileg közelednek hozzájuk, és megérinti őket az érzelem, azt hiszik, hogy az pasztorális". 

"Nem sok tisztán gondolkodó van, aki a színfalak mögé néz. Azt gondolják, hogy lehet néhány kompromisszumot kötni. Már azt sem tudják, hogy nemzetközileg ki áll ezek mögött a dolgok mögött"." 

Müller a világpolitikát befolyásoló nemzetközi szereplők között említette az úgynevezett filantróp alapítványokat. Rámutatott, hogy nevetséges, hogy az embereket "antiszemitának" bélyegzik, ha Soros Györgyöt kritizálják.  

"Az emberek annyira naivak ezzel kapcsolatban. A davosi [Világgazdasági] Fórum milliárdosai... ők csak azt akarják, ami jó a világnak. A globalisták pedig csak azt akarják, hogy védőoltásokkal mindenkit megvédjenek a betegségektől" - mondta Müller szarkasztikus hangnemben. 

"Az emberek nem akarják látni, hogy a globalistákat csak az érdekli, hogy sok pénzt keressenek a tömeges oltásokból, hogy teljesen más célokat követnek. De ők [a naiv emberek] harmonikus világképet akarnak. Ez a konfrontáció... ezt senki sem szereti igazán". 

A német bíboros a továbbiakban azt mondta, hogy a globalista elitek nem legitim urai a világnak, és hogy "emberbaráti szeretetüket" propagandaeszközként használják. 

"Objektíven nézve teljesen világos: nem lehet helyes, hogy a világ lakosságának 1 százaléka mindent birtokol, a többiek pedig gyakorlatilag semmit" - mondta. "Még akkor sem, ha filantrópnak tűnnek. Sajnos ez csak homlokzat és propaganda. És egyikük sem demokratikusan legitimált egy jogállamban, nem választják őket". 

A katolikus társadalmi tanítás szerint mindenkinek joga van a méltóságteljes élethez - jegyezte meg Müller. 

A német bíboros sajnálkozott a zsinati zsinat "alacsony teológiai színvonala" miatt, ami szerinte szándékos volt. 

"[A teológusokat] a farizeusokkal, írástudókkal és főpapokkal tették egyenlővé, holott a keresztény teológiának semmi köze hozzájuk. [A keresztény teológia] nem írástudó vagy farizeus párt, hanem Isten szavának értelmezésére és logikus és racionális védelmére szolgál. Nem mondhatod, hogy Augustinus, Nagy Bazil, Aquinói Tamás vagy John-Henry Newman csak hiú pávák voltak". 

"Nem az értelem a hibás, amely Isten ajándéka, hanem a személyes hozzáállás. És még a kevésbé tehetséges emberek is nagyon arrogánsak tudnak lenni, azaz [ez] két különböző pár csizma. [Szerk. megjegyzése: Azaz, nem hasonlíthatók össze.] De ezt itt szándékosan összezavarják, csak azért, hogy a teológiai érvelés lapos maradjon." 

Müller bíborosnak voltak javaslatai arra vonatkozóan, hogy miért lett a zsinat záródokumentuma a vártnál "szelídebb". 

OLVASSA EL: A zsinati jelentés a női diakónusokat és a laikus irányítást szorgalmazza, de nem ad határozott válaszokat 

"Nos... talán azért, mert már volt némi kritika, és nem csak nyilvánosan, hanem a kávészünetekben [a zsinat alatt]. Voltak olyan teológiai szakértelemmel rendelkező püspökök is, akik felemelték a kezüket az uralkodó [alacsony teológiai] színvonal miatt". 

Ebben a tekintetben Müller szerint a zsinati kritikusok ellenállása "megérte".